fbpx

Kunta-ala turvattava: kunnan oltava houkutteleva työnantaja!

Tuetaan pienyrittäjien verkostoitumista ja kasvatetaan sitä kautta yrityksiä

Sukupolvenvaihdoksia tuettava

Yrittäjien sosiaaliturvaa kuntatasolla tarkasteltava.

Yrittäjyyteen kannustaminen ja vahvistaminen

Kunta10 -tulokset tutkivat Helsingin kaupungin työntekijöiden työtyytyväisyyttä, ja monilla osa-alueilla on menty eteenpäin. Meidän tulee kuitenkin selvittää eri toimialoittain, missä parhaat käytännöt ovat. Olen ilokseni seurannut esimerkiksi Maunulan terveysasemalla ja neuvolassa henkilöstön pysyvyyttä. Näin asiakassuhteet syventyvät, hiljaista tietoa voidaan säilyttää ja työyhteisön me-henki on vahvaa. Helsingin kaupungilla on kuitenkin vajetta esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajista, varsinkin ruotsinkielisellä puolella. Heitä meidän tulee houkutella lisää, ja näin varmistaa myös kotikielenään ruotsia puhuvien lasten laadukas varhaiskasvatus.

Helsingillä on uusyrityskeskus NewCo, jonka palveluihin olen itse ollut tyytyväinen. Meillä on kuitenkin monia eri alojen yrittäjiä, joiden kasvulle on jarruja. Niitä jarruja tulee poistaa, jotta uusia työpaikkoja saadaan syntymään alueellisesti. Onko kyse tiloista, verkostoitumisesta vai yrittäjyyden tuesta on kymys, johon tällä valtuustokaudella tulee etsiä ratkaisuja.